Werkzaamheden Strand Nulde

 Opdrachtgever: RGV

Omschrijving werkzaamheden:
Op Strand Nulde hebben wij het grondwerk, rioleringen en de bestratingen verzorgd voor de nieuwe kiosk en toiletgebouw.
Hierna hebben wij het oude toiletgebouw gesloopt.