Terreinverhardingen Chr. Nassau College

 Opdrachtgever: Chr. Nassau College Harderwijk

Omschrijving werkzaamheden:
Hier hebben wij een nieuwe toegang gemaakt voor de bevoorrading van het Theater Harderwijk.
Wij hebben hiervoor het volgende verricht:

Grondwerkzaamheden: Uitgraven cunetten, aanvullingen met een puinfundatie en zandbed en afgevlakt met laserapparatuur.

Terreinverhardingen: Het leggen van 150 stuks stelconplaten 200×200, 60 stuks stelconplaten 200×100, 130 m2 betonklinkers en gedeeltelijk halfverharding met grind.