Kwekerij De Stadsweiden

Opdrachtgever: Kwekerij De Stadsweiden

Omschrijving werkzaamheden:
Het plaatsen van 350 meter keerwanden, ontgraven waterbassins en het maken van taluds.