Dozenhal Ermelo juni juli 2019

Renovatie terrein Dozenhal. Oude verharding verwijderd, nieuwe rioleringen, puinverharding en asfalt aangebracht.
Een super mooi resultaat geworden.