De Bron B.V. Harderwijk

 Opdrachtgever: Bouwkundig Ontwerp- en Tekenburo Ad van de Vis B.V. Voorthuizen

Omschrijving werkzaamheden:
Bij dit project hebben we het volgende verricht:
– Grondwerkzaamheden voor een bedrijfshal van 3500 m2
– Terreinverhardingen 3000 m2 ( bestratingen, stelconplaten en halfverhardingen)
– Terreinrioleringen
– Afvoer overtollig zand.