Grondwerk

Met het grondverzetmaterieel kunnen wij vele soorten grondwerken realiseren.
Grondwerk voor woningbouw, bedrijfshallen, het graven van sloten, vijvers, waterbassins, aanleggen van golfbanen, enz. behoren tot onze werkzaamheden.
Daarbij verzorgen wij ook bronbemalingen om uw project droog en veilig uit te kunnen voeren. Zo kunnen wij u voor grote en kleine projecten in het grondverzet tot dienst zijn.

Wij hebben regelmatig grote partijen vul- of straatzand in de aanbieding. Dit natuurlijk geheel verzorgd met een schonegrondverklaring ( AP04 ).
Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op.

Daarnaast kunt u de machines en vrachtauto’s bemand door vakkundig personeel inhuren voor alle voorkomende werken.

minishovel zonder 2x bewerkt